• Follow Us On :

Hãy cùng PTS điểm qua top những ngôi trường Đại Học hàng đầu tại phần Lan nhé.

Helsinki University

• QS Ranking: 107

• Time Education Higher Ranking: 96

• Top 1 National Ranking•Top 1 các trường đại học hàng đầu thế giới

• Tuition fee : 10.000 -15.000 Euro

• Scholarship: 50%-100%

 

Aalto University

• QS Ranking: 134

• Time Education Higher Ranking: 184

• Top 2 National Ranking

• Top 20 các trường đại học hàng đầu thế giới

• Tuition fee:  12.000- 15.000 Euro

• Scholarship: 50%-100%

University of Eastern Finland 

• Time Higher Education Ranking: 401

• Top 6National Ranking

• Tuition Fee: 8.000- 15.000 Euro

• Scholarship : 80% – 100%

Jyvaskyla University 

• QS Ranking: 333

• Time Education Higher Ranking: 501

• Top 7 National ranking

• Tuition fee:  8.000- 10.000 Euro

• Scholarship: 50%-100%

 

Oulu University 

• QS Ranking: 377

• Time Education Higher Ranking: 301

• Top 4 National ranking

• Tuition fee:  10.000- 13.000 Euro

• Scholarship: 50%-100%

Tampere University 

• QS Ranking: 409

• Time Education Higher Ranking: 301

• Top 4 National Ranking

• Tuition fee:  6.000- 12.000 Euro

• Scholarship: 50%-100%

Turku University 

• QS Ranking: 287

• Time Education Higher Ranking: 351

• Top 5 National Ranking

• Tuition Fee: 12.000

• Scholarship : 50% – 100%

“Nếu bạn yêu thích và mong muốn theo đuổi đam mê du học, hãy cùng PTS bắt đầu hành trình này với những thông tin tuyển sinh, học bổng bổ ích tại đây nhé.”

Đăng ký để nhận hỗ trợ

Hotline:  028 223 03333