• Follow Us On :

Hãy cùng PTS điểm qua top những ngôi trường Đại Học hàng đầu tại Hà Lan nhé.

 1. Erasmus University Rotterdam 

• QS Ranking: 197

• Time Education Higher Ranking: 69

• Tuition fee:  8.000- 20.000 Euro

• Scholarship: 5.000- 12.000 Euro

2. Leiden University 

• QS Ranking: 128

• Time Education Higher Ranking: 70

• Tuition fee:  9.000- 18.000 Euro

• Scholarship: 5.000- 12.000 Euro

3. Utrecht University 

• QS Ranking: 110

• Time Education Higher Ranking: 75

• Tuition fee:  9.000- 12.000 Euro

• Scholarship: 5.000- 12.000 Euro

4. VU University Amsterdam 

• QS Ranking: 209

• Time Education Higher Ranking: 116

• Tuition fee:  8.000- 12.000 Euro

• Scholarship: 5.000- 12.000 Eur

5. Maastricht University 

• QS Ranking: 233

• Time Education Higher Ranking: 121

• Tuition fee:  8.000- 12.000 Euro

• Scholarship: 5.000- 12.000 Euro

6. Tilburg University 

• QS Ranking: 356

• Time Education Higher Ranking: 201

• Top 50 worldwide in Business & Economics, Law and Psychology

• Tuition fee:  8.000- 15.000 Euro

• Scholarship: 5.000- 12.000 Euro

7.  Wittenborg University 

•Top 4 DHKHUD tốt nhất Hà Lan

•Top 2 ngành Quản Trị Kinh Doanh

•Tuition Fee: 9.000- 14.000 Euro

•Scholarship: 5.000- 12.000 Euro