• Follow Us On :
Du Học Na Uy

NA UY VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ GIÁO DỤC CỦA “QUỐC GIA HẠNH PHÚC”

Hệ thống giáo dục ở Na Uy Na Uy là một trong những quốc gia phát triển trên thế giới. Đất nước này lọt top 4 quốc gia đi đầu thế giới về nguồn ngân sách cho giáo dục. Năm 2014 là 6,2% dành cho giáo dục tiểu học đến đại học. Chính vì thế, […]